Felhasznlsi felttelek


A kunex.hu, és a kunexfutar.hu internetes oldalainak látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket:

Online rendelés

 • Online rendelést csak hagyományos futárpostai futárszolgálat megrendelésre lehet használni.
 • Az online rendelések feldolgozása hétköznap 8:30 és 16:30 között történik.
 • Futár szolgáltatást "azonnali" vagy "kért idpontra" történ opcióban lehetséges, melynek idpontja hétköznap 8:00 és 17:30 közé kell esnie.
 • A rendelés feldogozásának tényérl a felhasználó a regisztrált e-mail címére értesítést kap.
 • A szolgáltatás díjának kiegyenlítése alapesetben a regisztrált felhasználót terheli.
 • Szerzdéses partnerek esetében alapértelmezett esetben átutalásos módon történik a számla kiegyenlítése.
 • A pontatlan megrendelésekbl fakadó károkért a Kunex Futárszolgálat nem vállal felelsséget.


Tartalom
A kunex.hu, és a kunexfutar.hu üzemeltetje (Kunex Futár Bt., továbbiakban: Kunex Futárszolgálat) mindent megtesz azért, hogy az oldalon megjelen információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelsséget nem vállalunk az oldalainkon szerepl információk felhasználásából ered következményekért. Kunex Futárszolgálat nem garantálja, hogy az internetes oldalakhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz. Az internetes oldalonkon megjelen árajánlatok a készletek erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

Küls kapcsolatok (linkek)
A Kunex Futárszolgálat nem vállal felelsséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Kunex Futárszolgálat internetes oldalai kapcsolódnak.

Adatvédelem

 • A Kunex Futárszolgálat honlapjának egyes részeihez való hozzáférés regisztrációhoz van kötve, amelyhez meghatározott személyes adatok (név, e- mail cím, stb.) szolgáltatása szükséges. A kunex.hu mint adatkezel, a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény elírásait maradéktalanul betartva, kizárólag az Ön által megadott körben és szükséges cél érdekében kezeli és tartja nyilván a részére átadott adatokat.
 • A regisztráció során a társaság tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetvé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.
 • A Felhasználó a regisztrációval automatikusan elfogadottnak nyilvánítja és magára nézve köteleznek tekinti az adatvédelem témakörben leírtakat.
 • A kunex.hu fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket küldjön a Felhasználónak, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.
 • A Felhasználó bármikor visszavonhatja regisztrációját és kérheti személyes adatainak törlését az kunex@kunex.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
 • A Szolgáltató minden tle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos rzésére, de nem vállal felelsséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért mszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bncselekmény esetén.